Siunauskappeli rak. 1982 arkkitehti Jorma Paloranta.
Dispositio, ulkoasu ja äänitys: Veikko Virtanen. Positiivi oli ensin Kuopiossa dipl.urk. Paavo Sointeen kotiurkuina, mutta siirtyi 1970 Vieremän kanttorin Veli Ainalin omistukseen ja oli sen jälkeen Kannuksessa 1971–72 ja Pyhäjoella 1972–93, josta se Ainalin mukana siirtyi 1993 Kalajoelle.

Kirkko rak. 1929, arkkitehti Elsi Borg.
Erillinen soittopöytä, 2 kombinaatiota, Forte, Tutti, —R, —Z, yleisyhdistin, yleispaisutin sulkijoineen. Äänialat: C–f1/a3 (II ja III sormion pillistöissä lisäoktaavit –a4). Dispositio: urkutehdas, julkisivu: arkkitehti Elsi Borg. Hinta 406.500 mk. LT 19.11.1930 Juhani Pohjanmies + M.V. Sipponen. Vihitty 19.11.1930.

Kirkko rak. 1887 arkkitehdit Ludvig I. Lindqvist ja A. Nordberg, vihitty 1891.

2 kombinaatiota, Tutti, yleispaisutin. Selkäpillistöllä sähkökoneisto. Hinta (97.350) 101.830 mk. Dispositio: Tauno Äikää, julkisivu: Erkki Valanki, äänitys: Reino Ihalainen. LT 7.11.1966 Tauno Äikää.

Kirkko rak 1749, siirretty nykyiselle paikalle ja laajennettu 1893.
Brändön kirkon urkujen julkisivu, jalkion ilmalaatikko, erillinen soittopöytä ja penkki, soittokoneisto sekä 4 äänikertaa ovat peräisin edellisistä uruista (Zachariassen 1912). Uusi sormiolaatikok tehty entisen laatikon venttiilijaolla. Dispositio. Veikko Virtanen, julkisivu: Zachariassen 1912.

Dispositio: Elis Mårtenson + Janne Raitio, julkisivu: urkutehdas, äänitys: Vilho Putero.

Äänialat: C–f1/a3. Hinta 4.000.000 mk. LT 29.11.1956 Armas Maasalo.

Äänialat: C–f1/a3. Hinta 4.000.000 mk. LT 29.11.1956 Armas Maasalo.

Erillinen soittopöytä, äänialat: C–d1/f3, Mezzoforte, Forte, Tutti. Julkisivutyyppi 48.

Hinta (9.100) 12.000 mk. LT 1.12.1915 Elias Kahra. Vih. 12.12.1915.

Ilmananto alunperin polkimin (edelleen toimintakunnossa), puhallin lisätty sotien jälkeen.

Urkujen rakennustyön toteuttivat Oulunsalon Rauhanyhdistyksen talkootyöntekijät. Dispositio:

Tuomo Kangas + Mauno Linnanmäki, julkisivu: Mauno Linnanmäki, äänitys: Jouko Pirkkanen +

Mauno Linnanmäki, rakennesuunnittelu: Oulunsalon Urkurakentamo. Jalkioäänikertojen pillit peräisin

Raippaluodon kirkon uruista (Rieger 1936), muut äänikerrat saksalaista tekoa.

Julkisivu ja alkuperäinen dispositio: Mauno Linnanmäki, dispositiomuutokset: Tuomo Kangas.

Urkuihin tehty myöhemmin (1983) uusi soittokoneisto ja uusi sormioilmalaatikko (Veikko Virtanen).

Urut on myös äänitetty uudelleen. Subbass on peräisin Tuusulan kirkon uruista (KU 1914).

Soittokoneiston kiristimenä on palje, joka saa ilmansa puhaltimesta.

Dispositio, ulkoasu ja äänitys: Veikko Virtanen.

Rekistereissä ei äänikertanimiä. Pillit puuta (virityksen muunneltavuuden takia), transponointi 1/2

sävelaskelta alaspäin. (Soitin oli sitä ennen Helsingissä Cantores Minores -kuoron käytössä.)

Dispositio ja julkisivu: urkurakentamo. Äänialat: C–f1/g3. Kaappi ja julkisivu uusittu 2003 (suunn.

Antti Hyry). II sormiolle vaihdettu Oboe 8′ (Urkurakentamo Virtanen 2004).