Tervetuloa Suomen urut -tietokantaan. Palvelun tarjoaa Suomen Kanttori-urkuriliitto.

Lyhenteet ja erikoismerkit / förkortningar och speciella märken

Δ
julkisivuäänikerta / fasadstämma
siirtoäänikerta (äänikertasiirto) / transmitterad stämma
äk
äänikerta(a) / register (stämmor)
u
uusi äänikerta / ny stämma
v
vanha äänikerta / gammal stämma
m
mekaaninen koneisto (mek. urut) / mekanisk traktur
pn
pneumaattinen koneisto / rörpneumatisk traktur
mpn
mekaaninen koneisto + pneumaatt. hallinta / mekanisk orgel med pneumatisk registratur
msh
mekaaninen koneisto + sähköhallinta / mekanisk traktur + el-registratur
spn
sähköpneumaattinen koneisto / elektropneumatisk traktur
s
sähkökoneisto / elektrisk traktur
II<
II sormio paisutuskaapissa / II manualen i svällskåp
I ja II
sormioilla on yhteisiä äänikertoja (kaksoislisteet tai vaihtolisteet) / manualerna har
gemensamma stämmor (dubbla slejfer eller växelslejfer)
I≈II
äänikerta on soitettavissa jommalla kummalla sormiolla (vaihtolisteet) / stämman kan
användas på I eller II manualen (växelslejfer)
(äänikertojen välissä / mellan stämmorna) äänikerran vaihto / byte av stämman
>
(äänikertojen välissä / mellan stämmorna) äänikerran muutos toisenlaiseksi / förändring
av stämmans fottal eller sammansättning
komb.
kombinoitu (komb. Sb = kombinoitu Subbassoon / kombinerad med Subbas)
C–H its.
C–H itsenäinen / C–H självständig
C–f1/a3
ääniala jalkio/sormio / tonomfången pedal/manual
laaj.
laajennus / utvidgning
uud.
uudistus / mindre ombyggnad
uud.rak.
uudelleenrakennus (ilmalaatikot + koneisto) / större ombyggnad (lådorna + mekaniken)
valm.
valmistuneet / (orgeln) färdig
vih.
vihitty (käyttöön) / invigningen (av orgeln)
Rdl
riikintaalari, talari / riksdaler
LT
lopputarkastus / slutgranskning
TL
tarkastuslausunto / syneprotokoll
UT
urkutehdas / orgelfabrik
utk
urkutoimikunta / orgelkommitté