Eurajoen kristillinen opisto

Eurajoki

1977

M

Holzgedackt 8′, Principal 4′, Rohrflöte 4′, Scharf 2x. Liitejalkio. Äänitys: Antti Alajoki.

Lisätietoa:

Urut olivat 1973–77 KU:n lainasoittimena, tuotu opistolle 30.12.1977 (hinta 46.000 mk).