Hämeenlinnan historiallinen museo

Hämeenlinna

1916

M C–f3

Gedacht 8 fot, Flauto 4 fot. Liitejalkio C–H.

Lisätietoa:

Nämä ratsumestari G. R. Munsterhjelmin lahjoittamat kamariurut olivat käytössä Tuuloksen kirkossa

1859–1915, josta ne 1916 siirrettiin museoon. Nykyisin urut eivät ole enää soittokunnossa, mm.

kaikki niiden pillit ovat hävinneet. Liitejalkiokin lienee jonkun harrastelijan lisäämä.