Helsingin normaalilyseon urut

Helsinki

1910

Uud. ja laaj. Kangasalan Urkutehdas 1945 ja 1956 7/II pn
Entisöinti Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy 2020

I

Principal 8′, Flöte 4′ (ent. Konsertflöjt 8′), Schwiegel 2′ (1945) > Quinte 11/3′.
Principal 8′, Gedacht 8′, Salicet 4′ (2020)

II <

Gedackt 8′, (Salicet 4′)≈Principal 4′ (1956), (Aeoline 8′)≈Oktava 2′.
Konsertflöjt 8′, Aeoline 8′, Flöjt 4′ (2020)

P

Subbass 16′ (C–H itsenäinen).
Subbass 16′ (2020)

Koppelit

II–I unisono, II–I suboktav, I superoktav, I–pedal, II–pedal.
II-I suboktav, II-I unisono, I superoktav, I-pedal, II-pedal, Tutti (2020)

Lisätietoa:

ent. ‘Suomalainen Normaalilyseo’ eli “Norssi”.
Lisätietoa: Valm. 30.5.1910, hinta 3 780 mk. Soitin siirrettiin v. 1926 koulurakennuksen uuden juhlasalin urkuparvelle, jolloin soittopöydän sijoittelua muutettiin soittimen sivulta sen eteen. Jatkosodan aikana koulurakennus vaurioitui lentopommituksessa, ja jälleenrakennuksen yhteydessä v. 1945 Konsertflöjt 8′ muutettiin Flöte 4′:ksi, Aeoline 8′ Oktava 2′:ksi ja uutena äänikertana rakennettiin Schwiegel 2′. Puhallinkone lisättiin v. 1956, jolloin Salicet 4′:n tilalle rakennettiin Principal 4′ ja Schwiegel 2′:n tilalle Quinte 1 1/3′. Peruskorjauksen yhteydessä v. 2020 dispositio entisöitiin alkuperäistä mukailevaksi, kuitenkin 1940-luvulla tehty äänikertalaajennus säilyttäen. Peruskorjattu ja entisöity vuoden 2020 aikana alumniyhdistyksen Vanhat Norssit ry:n toimesta. Entisöinnin suunnittelu: Heikki Autio, Lasse Mäki ja Pekka Suikkanen.