Musiikkitalo Organo-sali

Helsinki

Tuntematon rakentaja 1700-luvulla, 9/I m

M

Principale (8′), Ottava (4′), Quinta Decima (2′), Decima Nona (11/3′), Vigesima Seconda (1′), Vigesima Sesta (2/3′), Vigesima Nona (1/2′), Voce umana (8′, c1–), Flauto in Ottava (4′, c0–). Liitejalkio C–H.

Lisätietoa:

Urkujen rakentajaa tai rakennusaikaa ei tiedetä, mutta ne ovat 1700-luvun lopulta. Urut on kunnostanut Francesco Zanin. Kunnostuksessa poistettiin urkuihin 1800-luvulla tehdyt muutokset ja niihin tehtiin uudet palkeet, uudet koskettimistot ja 16 uutta pilliä sekä uusi kaapin alaosa. Rekisterikilvet ovat ilman jalkamääriä. Korkeiden äänikertojen yläpäässä oktaavikertaukset. Koskettimistoissa on lyhyt alaoktaavi (koskettimistot alkavat E:llä). Keskisävelviritys. Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin osasto hankki nämä urut Italiasta harjoitus- ja opetusuruiksi. “Vihkiäiset” 23.2.2003.
Urut sijaitsivat ennen T-talon urkusalissa.