Isokyrön uusi kirkko

Isokyrö

1881

I C–f3

Borduna 16 fot, Principal 8f, Flûte harmonique 8f, Gamba 8f, Octava 4f, Qvinta 3f,

Octava 2f, Trumpet 8f, Manualkoppel, II/I 16′.

II C–f3

Bassethorn 8f, Röhrfleut 8f, Salicional 8f, Echo fleut 4f.

P C–c1

Subbas 16f, Violoncell 8f, Octava 4f, Bassun 16f, Pedalkoppel (I+II/P), Pedal 4′.

I HW

Borduna 16′, Principal 8′, Rohrflöte 8′ (1963), Oktava 4′ (1963), Flöte 4′, Rohrkvinta

22/3′ (1963), Oktava 2′, Mixtur 2–3x (1963), Trompete 8′, Kellot (sähkökoneisto), R+H.

II RP<

(kaikki uusia) Kvintadena 8′, Gedackt 8′, Principal 4’Δ, Gedacktflöte 4′, Waldflöte 2′,

Nasat 11/3′, Sesquialter 2x, Scharf 3x, Krummhorn 8′, Tremolo.

P

Subb. 16′, Principal 8′, Gedackt 8′, Oktava 4′, Mixtur 3x (1963), Fagott 16′, H+P, R+P.

Lisätietoa:

Sormiopillistöt yhteislaatikolla. Mykkä julkisivu. Hinta 9.800 kruunua. Valmiit syyskuussa 1881.

1918 Kangasalan UT vaihtoi Gamban ja Trumpetin tilalle uudet äk:t Aeoline 8′ ja Voix céleste 8′.

Dispositio ja selkäpillistön julkisivu: Veikko Virtanen, pääpillistön julkisivu, pääpillistön ja jalkion

ilmalaatikot sekä 10 äänikertaa: Åkerman & Lund 1881, äänitys: Veikko Virtanen + Hans Heinrich.

Tämä oli meillä ensimmäinen vanhojen urkujen “restaurointilaajennus” (kuten silloin sanottiin).

Urkuparvea suurennettiin, jotta urkuihin voitiin lisätä selkäpillistö. Ilmalaatikon entiset II sormion

äänikanavat käytettiin jalkion lisä-äänikerroille (Gedackt, Mixtur). Echo Fleut 4′:n poraukset

muutettiin II sormiolta I sormion äänikanaviin. Entinen soittopöytä käännettiin kiinni urkujen etuseinään,

koskettimistojen äänialat säilytettiin ennallaan (C–c1/f3). Urkuihin sijoitettiin myös amerikansuomalaisten

aikaisemmin lahjoittama täysimittainen celesta. Uuden sähköilmanantajan ohella

säilytettiin entinen poljettava ilmananto. Valm. 31.8.1963.