Kälviän kirkko

Kälviä

2002

I HW

Bordun 16’v, Principal 8′, Hohlflöjt 8’v, Quintadena 8’v, Oktave 4′, Spitzflöjt 4′, Qvinta

22/3′ (2002), Oktava 2′, Terz 13/5′ (2002), Mixtur (5x) 3x, Trompet 8’v, II/I.

II SW<

Geigen Principal 8′ (2002), Rohrflöjt 8′, (Fl. traverso) Traversflöjt 8’v, Salicional 8′,

Principal 4′, (Koppelflöte) Flöjt 4’v, Waldflöjt 2’v, Scharf (4x) 3x, Oboe 8′, Tremulant.

P

Violonbass 16’v, Subbass 16’v, Principal 8′, Gedackt 8’v, Oktava 4’v, (Mixtur 5x)≈Trompet

8′ (2002), (Posaune)>Bassun 16’v, I/P, II/P.

Lisätietoa:

Dispositio 1981: Pentti Pelto, äänitys: Pekka Vuori. Julkisivu ja 12 äänikertaa (v) edellisistä uruista

(Thulé 1906 + Heinrich 1974). Hinta 421.000 mk. LT 2.9.1981 Seppo Jussila.