Kirkkoharjun koulu

Kangasala

1895

M C–f3

[Geigenprincipal 8′] (ei oktaavikoppeleita)

Lisätietoa:

Ns. koulu-urkujen4 prototyyppi. Soittokunnossa, puhallin lisätty 1960-luvulla.