Kustaa Mäkelän kotiurut

Kangasala

M

Principal 8′, Aeoline 8′, Suboktav, Superoktav.

Lisätietoa:

Nämä Tampereen baptistiseurakunnan rukoushuoneen urut (valm. 9.5.1905) siirrettiin 1960-luvulla

seurakunnan jäsenen Kustaa Mäkelän kotiin Kangasalle. Nykyinen sijainti tuntematon.