Urkuäänittäjä Reino Ihalaisen kotiurut

Kangasala

1996

M

Holzgedackt 8′, Spitzflöte 4′, Principal 2′, Zimbel 1x (1/4′). P: liitejalkio.

Lisätietoa:

Suunnittelu ja valmistus: Reino Ihalainen (pillistö opus 1:stä). Valm. 18.12.1996.