Kangasniemen kirkko

Kangasniemi

1954

Kangasalan Urkutehdas opus 571 46+1/III spn

I

Quintaden 16′, Principal 8’Δ, Hohlflöte 8′, Dulcianflöte 8′, Oktave 4’Δ (kupar.), Gedacktflöte 4′, Spitzquinte 22/3′, Oktave 2′, Waldflöte 2′, Mixtur 4–6f 11/3′, Quarte 2f 2/3′, Trompete 8′.

II<

Holzgedackt 8′, Quintaden 8′, Principal 4′, Koppelflöte 4′, Spitzflöte 2′, Nasat 11/3′, Sesquialter 2f 22/3′, Scharf 5f 1′, Dulzian 8′, Schalmei 4′, Vibrator, Kellot c1–d2.

III<

Spitzflöte 8′, Rohrflöte 8′, Salicional 8′, Unda maris 8′, Traversflöte 4′, Quintaden 4′, Principal 2′, Terz 13/5′, Schwiegel 1′, Mixtur 5f 2′, Zimbel 3f 1/2′, Fagott 16′, Englisch Horn 8′, Klarine 4′, Vibrator.

P

Untersatz 32′ (komb. Sb), Principal 16’Δ, Subbass 16′, Oktave 8’Δ, Gedackt 8′, Spitzgedackt 4′, Nachthorn 2′, Rauschpfeife 5f 4’Δ, Posaune 16’Δ, Eufon 8′, –Schalmei 4′ (II).

Koppelit

II/I 16’+8’+4′, III/I 8’+4′, I 4′, III/II 8′, II 4′, III 16′, III 4′, Suppression III, I/P 8′, II/P 8′, III/P 8′, III/P 4′.

Lisätietoa:

Erillinen soittopöytä, äänialat: C–f1/a3, 3 kombinaatiota, Tutti, —R, —Z, yleisyhdistin, yleispaisutin sulkijoineen, Dispositio ja julkisivu: Erkki Valanki, äänitys: Vilho Putero. Kaikki kieliäänikerrat jäivät pois, koska niille ei saatu tuontilisenssiä, mutta ne on hankittu myöhemmin. Hinta 6.220.000 mk. LT 20.8.1954 Juhani Pohjanmies.

Sotkamon urkurakentajat peruskorjasi urut vuonna 2007. Korjauksen yhteydessä urkujen soittopöytä muutettiin toimimaan mikroprosessoritekniikalla ja siihen lisättiin Setzer-muisti. Soittopöydän keinukytkimet säilytettiin korjauksessa, mutta entisten muistipaikkojen rivistöt poistettiin. Urkuihin lisättiin myös kaksi oktaavikoppelia joille tuli uudet jalkiopolkimet. Sormion koskettimiin lisättiin magneetit, joilla parannettiin urkujen kosketusta ja koskettimien huovitukset ja ohjaukset korjattiin ja jalkion kuluneet huovitukset uusittiin. Urkujen kaikki soittoventtiili- ja päätypalkeet uusittiin, ilmalaatikoiden tiivisteet uusittiin ja äänitystä korjattiin.