Kerimäen kirkon kuoriurut

Kerimäki

M

Gedacht 8′, Fleut amabile 4′. Liitejalkio C–H.

Lisätietoa:

Urkujen alkuperä ei ole selvillä. Ne on hankittu 1873 Kerimäen kirkkoon, josta ne siirrettiin 1931

aikaisempaan (sakaristoa laajentamalla syntyneeseen) talvikirkkoon, mistä ne 1953 uuden talvikirkon

rakentamisen yhteydessä siirrettiin kellotapulin yläkertaan ja sieltä 1985 takaisin kirkkoon.

1985 Urkurakentamo Heinrich korjasi urut ja lisäsi niihin puhaltimen.