K. Palmlöfin kotiurut

Kotka

1857

M C–f3

Gedackt 8′, Principal 4′.

Lisätietoa:

Soittimen myöhemmistä vaiheista ei tietoa. Tekijä oli opettajana Kymintehtaalla 1870-luvulla.