Loimaan Kaupunginkirkon krypta

Loimaa

1980

M C–f3

[Geigenprincipal 8′], Suboktav, Superoktav. Polvipaisutin.

Lisätietoa:

Oli ensin Vesikosken vanhassa rukoushuoneessa, sen jälkeen tiettävästi lähetysyhdistyksen rukoushuoneessa (kauppalan kirkossa), vanhassa seurakuntatalossa ja siunauskappelissa. Soitin kuuluu ns. koulu-urkuihin, jollaisia Kangasalla valmistettiin 1800–1900-lukujen taitteen molemmin puolin noin 30–40 kpl. Soitin on muuten alkuperäisessä asussa ja käyttökunnossa, mutta siihen on jossakin vaiheessa liitetty pieni sähkökäyttöinen puhallin.
Hinta 630 mk. Valm. 21.3.1901.18