Viikin kirkko

Malmi Helsinki

2008

Urkurakentamo Martti Porthan Oy 21/II msh

I ja II

Prestant 16′ I Δ, Principal 8′ I, Viola 8′ I+II, Borduna 8′ I+II, Oktava 4′ I+II, Flauto 4′ I+II, Qvinta 3′ I+II, Nasard 22/3′ I+II, Oktava 2′ I+II, Flauto 2′ I+II, Terz 13/5′ I+II, Mixtur 3x I+II, Zimbel 2x I+II, Trompete 8′ I+II, Dulcian 8′ I+II, Vox humana 8′ I+II, II/I.

P

Subbass 16′, Oktavbass 8′, Oktava 4′, Fagott 16′, Trompete 8′, I/P, II/P.

Lisätietoa:

Sormiopillistö yhteislaatikolla, ei paisutuskaappia, vaihtolisteet (14 äk soitettavissa jommallakummalla sormiolla), Rossignol. Dispositio: “Helsingin srk-yhtymän urkuasiantuntijaryhmä”, julkisivu: arkkit. Samuli Miettinen, äänitys: Martti Porthan. Vihk. 6.4.2008.

Kirkko rak. 2005, arkkitehti Samuli Miettinen / Arkkit. tsto JKMM.