Mäntsälän Rauhanyhdistys

Mäntsälä

2006

M

Holzged. 8’BDΔ, Princ. 4’BD, (Waldfl. 2′) Flachflöte 2’BDΔ, (Scharf 2x 1′) Oktava 2′.

P

(Sordun 16′) Subbass 16′, I/P.

Lisätietoa:

Dispositio ja ulkoasu: urkutehdas, äänitys: Vilho Putero. Valm. 2.2.1967. Ei paisutuskaappia.

Urut olivat 1967–1996 Vantaalla Hakunilan seurakunnan Vaaralan kirkossa, josta ne poistettiin, kun

kirkko muutettiin nuorten kerhotilaksi. 1996–2006 urut olivat Pornaisten Rauhanyhdistyksellä. Urut

siirsi ja pystytti Pornaisiin ja sieltä Mäntsälään Reino Halonen työryhmineen.

Nuorison rikkomat julkisivupillit vaihdettiin Pornaisiin siirron yhteydessä Flachflöten pilleihin

(Kauhajoki, KU 1959). Principalin alin oktaavi – joka alunperin oli Rohrflöte-pillein – tehtiin uusi

ja sen muiden pillien tilalle vaihdettiin Oktava 2′ (Hauho, KU 1959). Sordunan tilalle vaihdetaan

myöhemmin Subbass 16′ (Sumiainen, KU 1923) ja Scharfin tilalle Oktava 2′.