Oravaisen kirkko

Oravainen

1969

I HW

Principal 8′, Dubbelflöjt 8′, Fugara 8′, Oktava 4′, Flöjt 4′, Quinta 22/3′, Oktava 2′, Mixtur

3x 11/3′ (uusi), Trumpet 8′, II/I.

II RP

(kaikki uusia) Rörflöjt 8′, Principal 4’Δ, Blockflöjt 4′, Gemshorn 2′, Sesquialtera 2x,

Scharf 2x 1/2′, Krummhorn 8′, Tremolo.

P C–f1

Subbas 16′, Oktavbas 8′ (uusi), Gedackt 8′, Oktava 4′ (uusi), Bassun 16′ (uusi), I/P, II/P.

Lisätietoa:

Dispositio: Folke Forsman, julkisivu sekä pääpillistön ja jalkion ilmalaatikot: Thulé 1879 (selkäpillistön

julkisivu: Asko Rautioaho), äänitys: Hans Heinrich. Sormioiden äänialat: C–f3.