Paavalin kirkko – kuoriurut

Paavali Helsinki

2004

Urkurakentamo Porthan opus 35 12/I m

M

Principale bassi (8′)Δ, Principale soprani (8′), Ottava (4′), Quintadecima (2′), Decimanona (11/3′), Vigesimaseconda (1′), Vigesimasesta (2/3′), Vigesimanona (1/2′), Voce umana (8′, cs1–), Flauto in VIII bassi (4′), Flauto in VIII soprani (4′), Flauto in XII (22/3′),
Tromboncini bassi (8′), Tromboncini soprani (8′). Tiratutti, Rossignoli.

P

(liitejalkio) Contrabassi (8′). Tamburo (Contrabassin 4 alinta ääntä yhtaikaisesti).

Lisätietoa:

Tromboncini = lyhyttorvinen kieliäänikerta, sormioäänikertojen jakokohta: c1/cs1. Koskettimistoissa lyhyt alaoktaavi (CDEFGABH). Ilmansyöttö puhaltimella, palkeena yksi monilaskospalje. Tiratutti = tuttikoppeli, Rossignoli = “satakieliä”. Kuoriurkujen soinnillisena ja ulkoasullisena esikuvana ovat olleet 1700-luvun pohjoisitalialaiset urut (äänikertanimet järjestysnumeroita: Quintadecima = “viidestoista” jne). Dispositio: Markku Hietaharju + Martti Porthan, julkisivu: Kari Hella + Martti Porthan, äänitys: Martti Porthan. Vihkiäiskonsertti 16.1.2005.