Hyvän Paimenen kirkko – kirkkosali

Pakila Helsinki

2003

Urkurakentamo Porthan opus 34 26+5/III m

I Pos

Montre 8’Δ, Bourdon 8′, Prestant 4′, Flûte 4′, Nazard 3′, Doublette 2′, Tierce 13/5′, Fourniture III, Cromorne 8′, Tremblant.

II G.O.

Bourdon 16’Δ, Montre 8’Δ, Bourdon 8′, Prestant 4′, Nazard 3′, Doublette 2′, Tierce 13/5′, Cornet V (g0–), Fourniture V, Trompette 8′, Voix Humaine 8′, Clairon 4′, Pos/GO.

III < Rec.

Bourdon 8′, Flûte 4′, Cornet III (g0–).

P

Violon 16′, –Soubasse 16′, –Montre 8′, –Prestant 4′, Bombarde 16′, –Trompette 8′, –Clairon 4′, Pos/Péd, GO/Péd, Réc/Péd.

Lisätietoa:

Dispositio: Martti Porthan + Kati Hämäläinen, julkisivu: arkkitehti Juha Leiviskä + Kari Hella + Martti Porthan, äänitys: Martti Porthan. Riippuva koneisto, sormioyhdistimenä ns. vetokoppeli (Schiebekoppel). Jalkiossa omia äänikertoja vain Violon 16′ ja Bombarde 16′, muut siirtoja pääpillistöltä.
Urkujen soinnillisena esikuvana ovat olleet myöhäisbarokin ranskalais-elsassilaiset urut (Andreas Silbermann). Vihitty 23.11.2003. Urkujen pystytys- ja äänitystyön aikana oli kirkossa väliaikaissoittimena ensin Meilahden kirkon kuoripositiivi (Hämeen Urkutehdas 1984 opus 1043 I/4 m) ja lopuksi Porthanin urkurakentamon kolmiäänikertainen positiivi (joka nyt on Vartiokylässä).
Kirkko rak. 2002, arkkitehti Juha Leiviskä.