Peräseinäjoen kirkko

Seinäjoki

1964

Kangasalan Urkutehdas opus 733 22/II m

I HW

Quintaden 16′, Principal 8’Δ, Spitzflöte 8′, Oktave 4′, Gedackt 4′, Gemshorn 2′, Mixtur 5f
11/3′, Trompete 8′, II/I.

II BW <

Gedackt 8′, Quintaden 8′, Rohrfl. 4′, Principal 2′, Tertian 2f 13/5′, Zimbel 2f 1/2′, Krummhorn 8′, Tremolo.

P

Subbass 16′, Principal 8’Δ, Gedackt 8′, Glockenton 2’+1′, Mixtur 4f 22/3′, Fagott 16’Δ,
Regal 4′, I/P, II/P.

Lisätietoa:

Dispositio: Pertti Tulenheimo, julkisivu: Erkki Valanki, äänitys: Reino Ihalainen. Hinta 6.300.000 mk. LT 11.4.1964 Oskari Rasilainen.

Kirkko rak. 1892, suunn. J. Aminoff.