Kestilän kirkko -kuoriurut

Siikalatva

2001

Urkurakentamo Veikko Virtanen 13 äk

HW

Prinsipal 8´, Rohrflöte 8´, Oktava 4´, Oktava 2´, Mixtur 3x, Dulzian 8´.

Pos

Gedack 8´, Blockflöte 4´, Principal 2´, Sesquialtera 2x, Tremolo

Ped

Subbass 16′, Principal 8´, Fagot 16

Yhdistimet

II / I, I / Ped, II / Ped

Lisätietoa:

Kestilän kirkon kuoriuruissa on kaksi sormiota ja jalkio. Äänellisessä suunnittelussa ja äänityksessä on pyritty käyttötarkoituksen ja tyylisuunnan mukaiseen lopputulokseen. Siinä tärkeänä on pidetty Principal plenosoinnin tukevuutta, selkeyttä ja kirkkautta kuin myös yksinäisten huiluäänikertojen ja yhdistelmien soinnin sopivuutta erilaisiin säestys- ja soolotehtäviin. Suhteellisen pienestä äänikertamäärästä huolimatta kyseinen urkutyyppi mahdollistaa monipuolisen urkukonsertin pitämisen.
Urkujen soitto- ja hallintakoneisto on mekaaninen. Soittokoneisto on tyyliltään kaksivartinen ja itsesäätyvä.
Urkukaappi on muotoiltu ja pintakäsitelty yksilöllisesti Kestilän kirkkoon sopivaksi. Julkipillistö on Principal 8´:n äänikerran pilleistä, päätyjulkisivut ovat Oktava 4´äänikerroista. Jalkion pillistön erillinen kaappi on sijoitettu pääkaapin taakse. Urkujen puhallin ja sen yhteydessä oleva pääpalje ovat jalkiokaapin takana.