Kestilän kirkko -pääurut

Siikalatva

1908

Thule 6äk II

I C–f3

Principal (C–H puuta) 8’Δ, Hohlflöjt 8′ (puuta, C–H komb. Pr 8′), Gambetti 4’Δ, II–I suboktav, II–I unisono, I–I superoktav, Tutti.

II C–f3<

Konsertflöjt 8′, Salicional 8′ (C–H komb. Ksfl 8′).

P C–d1

Subbass 16′, I–Pedal, II–Pedal.

Lisätietoa:

Bror Axel Thulé rakensi kirkkoon sen ensimmäiset urut vuonna 1908. Ne ovat säilyneet puhaltimen lisäämistä ja urkujen pientä siirtämistä lukuun ottamatta muuttamattomina. Urkurakentamo Veikko Virtanen peruskorjasi ne vuonna 2001, samalla kun kirkkoon tehtiin uudet urut.Yksi makasiinipalje, erillinen soittopöytä. Hinta 4.000 mk. Valmiit 23.5.1908 (ilman tarkastuslausuntoa, vastaanottajina vain kirkkoherra Seelim Sarvilinna ja kauppias H. Mannermaa).

Urut sijaitsevat pääoven yläpuolisella parvella. Vuonna 1955 tehdyssä korjauksessa lehteriä suurennettiin ja urkuja siirrettiin taaksepäin, jotta kuorotilaa saatiin lisää. Urkujen kummaltakin puolelta puhkaistiin lehterin takaseinään uudet ovet. Julkisivu jakaantuu kolmeen, pilareilla ja vahvalla yläpalkilla kehystettyyn kenttään, joista jokaisen päällä on vielä yksinkertainen kolmio. Keskimmäinen, suurin kenttä sisältää kaksi pyörökaarista pillikenttää, reunimmaisissa on vain yhdet kentät. Pienet maljakot koristavat kenttien yläkulmia. Alareunaa kiertää profiililista. Urkukaapin sivuseinät ovat kehysrakenteiset.

Ilmalaatikot ovat pneumaattisia äänikertakanavalaatikoita, joissa on pienillä palkeilla toimivat vekselit. Fasadin takana on ensimmäisen sormion laatikko ja sen alla varastopalje. Näitä taaempana ja alempana on toisen sormion paisutuskaappi ja jalkion ainoa äänikerta. Sormiokoskettimet on päällystetty selluloidilla ja eebenpuulla. Rekisterikoskettimet ovat vippoja, joiden keskikohtaan on kiinnitetty pyöreä porsliininen nimikilpi. Vipat toimivat päinvastoin kuin normaalisti: äänikerta avautuu, kun painetaan vipan yläpäätä.
Pneumaattinen koneisto on varsin lyhyt, ja sen toiminta on nopeaa. Dispositio näyttää erikoiselta, mutta toimii luontevasti. Erilaisia sointisävyjä löytyy runsaasti. Urut soivat pienen soittimen lailla, mutta koppeleitten avulla niistä saadaan kirkkoon kuitenkin riittävä kokonaissointi.

Entisöinti 2001 Urkurakentamo Virtanen.