Dispositio, julkisivu ja äänitys: Hans Heinrich.

Äänialat: C–f1/f3. Dispositio ja äänitys: Hans Heinrich, julkisivu ja 7 äänikerran (v) pillimateriaali

(uudestaan äänitettynä): Walcker 1903. Sähköpuhaltimen lisäksi poljettava ilmananto sähkökatkosten

varalta. Hinta 28.000 mk. Vih. 5.3.1966.