Sormiopillistö yhteislaatikolla, osalla äänikerroista vaihtolisteet (soitettavissa jommalla kummalla
sormiolla), rotaatiotremolo. Dispositio: Maija Tynkkynen + urkurakentamo, julkisivu: urkurakentamo
+ arkkit.tsto Matti Porkka.

Karigasniemen kappeli (rak. 1966) — sähkösoitin

Utsjoen kirkko (rak. 1850–53 intendentinkonttorin piirustusten mukaan)

Tampereen Tuomiokirkon urut

Sivulehterin urut

Temperoitu viritys (muunnettu Kirnberger III), rotaatiotremolo.

Lattialle kirkon lounaisnurkkaan sijoitetut urut on rakennettu “1600-luvun lopun hollantilaisten

barokkiurkujen tyyliin”. Dispositio: rakentamo, julkisivu: Pentti Pelto, äänitys: Helmuth Gripentrog

+ Kalevi Mäkinen. Riippuva koneisto. Hinta 2.170.000 mk. Vihitty 25.3.1990.

Dispositio: Markku Ketola (†) + urkurakentamo, julkisivu: arkkitehti Georg Wilenius 1873, äänitys:

Kalevi Mäkinen + Helmuth Gripentrog. Sähköhallinta: 8 x 10 kombinaatiota (Virtatekniikka Ky).

Lähes puolet äänikerroista vanhaa pillimateriaalia. Vihitty 7.12.1986.

esite + KUR

Uusi sähköhallinta 1996 (OrgEl Oy): 256 muistipaikkaa.

Dispositio ja äänitys: Helmuth Gripentrog + Kalevi Mäkinen, “uusromanttinen” julkisivu: Pentti

Pelto. Sähköhallinta, 500 kombinaatiota (I–V, A–K, 0–9), koppelit sähköiset (rekisteritappi ja poljin

yhteistoiminnassa). Ilmansyöttöä varten 3 puhallinta. Vihitty 7.5.1989.

Dispositio: urkurakentamo, julkisivu: Anders Thulé 1848.
Hinta 976.000 mk. LT 30.6.1988 Matti Hannula.

Vanha kirkko / Gamla kyrkan (vuoteen 1881 ‘Tampereen kirkko’, rak. 1824, arkkit. Carlo Bassi)
Toimii Tampereen ruotsalaisen seurakunnan kirkkona

Dispositio ja julkisivu: Pentti Pelto. Riippuva koneisto. Vihitty 29.11.1992.

Urut on rakennettu soinnillisesti renessanssityyliin (mutta ulkoasu on moderni). Tremulant, Vogelgesang

(2 pientä pilliä ylösalaisin vedessä), riippuva koneisto, temperoitu viritys. Dispositio: urkurakentamo,

julkisivu: rakentamo + arkkitehti. (Tarkastuslausuntoa ei ole KUR:n arkistossa.)

Dispositio: Pentti Pelto, julkisivu: Pentti Pelto + arkkitehti, äänitys: Jouko Pirkkanen.

Urkujen kokonaishinta 800.000 mk. Vihitty 12.12.1993.