Tyrnävän kirkko (rak. 1873, arkkitehti F. W. Lüchow).

Urkujen rakentamisen yhteydessä vuoden 1883 alkuperäisen Zachariassenin julkisivun puuosat entisöitiin ja ylimaalatut lehtikultaukset uusittiin. Samalla julkisivun alkuperäisen Principal 8’ äänikerran pillit oiotiin, kiilloitettiin, äänitettiin ja otettiin uudelleen soivana käyttöön. Sormion ilmalaatikot ovat listelaatikoita, mutta jalkiossa on keilalaatikko. Dispositio: rakentamo yhteistyössä tilaajan kanssa, julkisivu: Zachariassen (1883), äänitys: Hannu Junttila. 1978 rakennettu edeltävä soitin meni Sotkamon tehtaalle, josta se on tiettävästi siirretty kunnostettuna Viroon.

Dispositio ja äänitys: Hannu Junttila, julkisivu: arkkitehti Janne Pihlajaniemi. Sormiot kromaattisella

yhteislaatikolla, äänialat: C–d1/f3. Koko urut paisutuskaapissa (julkisivun takana).

Urut on sijoitettu alttarilta katsoen parven oikeaan laitaan siten, että ilmalaatikot ovat kirkkosalin pituussuunnassa, I sormion pillistö keskellä ja siirtoäänikerrat ikkunasivulla omalla laatikollaan.

Mekaaninen keilalaatikkokoneisto, siirtoäänikerrat sähköistetty C-g¹, erillinen soittopöytä, äänikerrat kytketään erillisestä rekisterikoskettimistosta, 6400 kombinaatiota, paisutuskaapille kaksi poljinta jotka yhdistettävissä (luukut katossa ja etuseinässä), äänikertarulla (valssi). Dispositio: Juha Soranta ja Jouko Pirkkanen yhteistyössä urkurakentamon kanssa, äänitys: Hannu Junttila, julkisivu: Arkkitehti Jorma Teppo. Urkujen tyylillisenä esikuvana on A. Jurvan rakentamat Asikkalan kirkon urut vuodelta 1903. Kirkon edelliset urut myyty yksityishenkilölle.

Koppelit sekä mekaaniset että sähköiset (hallinta samoin).

Dispositio ja julkisivu: Pentti Pelto, äänitys: Hannu Junttila. Alttariurkuja voidaan soittaa joko pääurkujen

soittopöydästä tai kuorissa olevasta erillisestä soittopöydästä.

Dispositio ja äänitys: Hannu Junttila, julkisivu: Kalevi Määttä + arkkit. Markku Sirviö.

Sähköhallinta, 1024 kombinaatiota, sähköistetyt koppelit. Metallipillit Hollannista, 3 äänikertaa

edellisistä uruista. Urkujen soittimellisena esikuvana ovat olleet B. A. Thulén 1800-luvun urut.

Dispositio: Pentti Pelto + rakentamo, julkisivu: Pentti Pelto, äänitys: Jouko Pirkkanen ja Hannu

Junttila. Hinta yli 2,5 milj. mk. Vihitty 30.5.1999.

Dispositio ja äänitys: Hannu Junttila, julkisivu: rakentamo + arkkitehti Erkki Pitkäranta. Sormiopillistö

paisutuskaapissa yhteislaatikolla, osalla äänikerroista vaihtolisteet (soitettavissa jommalla

kummalla sormiolla). Äänialat 1800-luvun urkujen tapaan C–d1/f3.

Dispositio: Risto ja Veli Ainali, julkisivu: arkkitehti Jorma Teppo, äänitys: Hannu Junttila.

Temperoitu viritys. Erilliset messinkiset rekisterikilvet. Valm. 3.3.2000.

Sormiopillistöt paisutuskaapissa olevalla yhteisellä ilmalaatikolla. Dispositio: Erkki Tyni + urkurakentamo,

julkisivu: urkurakentamo/Kalevi Määttä, äänitys: Hannu Junttila.