Dispositio: Muisto Eilu + Hans Heinrich, julkisivu: Hans Heinrich + Dietmar Hahn, äänitys: Hans
Heinrich. Vihitty 26.3.1989.

Uusikaupunki, siunauskappeli (rak. 1940, arkkit. Yrjö Vaskinen, korj. 1989)

Kirkon urut

Dispositio: Erkki Alikoski, julkisivu: arkkitehti Ola Laiho, äänitys: Jouko Pirkkanen + Martti Porthan. Vihitty 8.11.1981. Uudelleenäänitys Helmuth Gripentrog ja Kalevi Mäkinen vuonna 2017.

Kaarinan kirkko (‘Hovirinnan srk-keskus’, rak. 1980, arkkit.tsto Pitkänen—Laiho—Raunio)

Kuva: Johan Savola

Dispositio ja selkäpillistön julkisivu: Asko Rautioaho, 9 uutta äänikertaa, pääurkujen julkisivu ja
muut äänikerrat: Walcker 1892, äänitys: Hans Heinrich. Vihitty 7.1.1978.

1892
E. F. Walcker opus 596 12/II mK

C–f3 Bourdon 16′, Principal 8′, Viola di Gamba 8′, Floete 8′, Octav 4′, Mixtur 3f 23/3′, II/I.
II C–f3 Salicional 8′, Liebl. Gedackt 8′, Flauto dolce 4′, Clarinette 8′ (läpilyövä).
P C–d1Subbass 16′, Violon 8′, I/P, II/P.
Kannella suljettava kiinteä soittopöytä urkujen vasemmalla sivulla. Mekaaninen koneisto,
keilalaatikot (I ja P kromaattinen, II diatoninen). Mixturin kokoonpano: 22/3’+2’+13/5′. Hinta 12.000
mk. Purettu 1977 uudelleenrakennusta varten (soittopöytä museoitu lehterin eteiseen).

k u o r i p o s i t i i v i
1998
Urkurakentamo Porthan opus 20 4/I m
M C–f3 Gedackt 8′, Querflöte 8′ (C–H komb. Ged.), Rohrflöte 4′, Flöte 2′.
P C–d1 liitejalkio.
Dispositio ja äänitys: Martti Porthan, julkisivu: Olev Kents. Korkea positiivi, julkisivun aukoissa
käsin veistetyt barokkityyliset ornamentit.

Tornio (Torneå) Hedvig Eleonoran kirkko (rak. Matti Härmä 1684–86)

Dispositio, julkisivu ja äänitys: Hans Heinrich. Subbass kirkon vanhoista uruista.
2003 äänikertamuutoksia Helmuth Gripentrog ja Kalevi Mäkinen.

Erillinen soittopöytä, äänialat: C–d1/f3, Tutti, Calcant. Ilmalaatikot riippuventtiililaatikoita. Barkerkevennin
I sormiolla. Alkuperäinen ilmananto kolmella kuutiopalkeella. Hinta 11.000 mk (urut
hankittiin rusthollari Florentin Tennbergin ja vaimonsa Lovisan lahjoituksella).

1990 restaurointi Urkurakentamo Heinrich.

Tenalan kirkko (rak. 1400-luvulla)

Dispositio, julkisivu ja äänitys: Hans Heinrich. Hinta 157.000 mk.

Dispositio: Hans Heinrich, julkisivu: Dietmar Hahn, äänitys: Hans Heinrich. Valm. 27.5.1991.

I s o k a p p e l i (rak. 1914, arkkit.tsto Palmqvist & Sjöström, vaur. tuhopoltossa 7.1.1990)

Dispositio: Juhani Laurila + Hans Heinrich, julkisivu ja äänitys: Hans Heinrich.

Urut ovat olleet Jyväskylässä Juhani Laurilan kotiurkuina ja Jyväskylän Konservatoriossa.

3 äänikertaa edellisistä uruista (1949). Dispositio, julkisivu, soittopöytäpiirustukset ja huulipillien

mensuurit: Asko Rautioaho. Äänitys: Jouko Pirkkanen + Martti Porthan. Vihitty 28.11.1982.

AR

Uudelleenäänitys 1999 Jouko Pirkkanen.

Dispositio: Folke Forsman, julkisivu sekä pääpillistön ja jalkion ilmalaatikot: Thulé 1879 (selkäpillistön

julkisivu: Asko Rautioaho), äänitys: Hans Heinrich. Sormioiden äänialat: C–f3.