Lamminpään hautausmaa – pieni kappeli, Tampere

Tampere

1992

Urkurakentamo Virtanen opus 125 6/II m

I ja II<

Gedackt 8′, Salicional 8′, Flöte 4′, Oktava 2′, Sesquialtera 2x, Tremolo, II/I.

P

Subbass 16′, I/P, II/P.

Lisätietoa:

Sormiopillistö paisutuskaapissa yhteislaatikolla, vaihtolisteet (kaikki äänikerrat soitettavissa
jommalla kummalla sormiolla), julkisivuna paisutusluukut.
Dispositio ja ulkoasu: Ossi Viitala, äänitys: Pertti Metsävuo + Juha Virtanen.

P i e n i k a p p e l i (rak. 1990, arkk.tsto Laiho—Pulkkinen—Raunio)