Tornion kirkko

Tornio (Torneå)

1977

Uudelleenrakennus Urkurakentamo Heinrich opus 100 22/III m

I RP24

Bourdon 8′ (uusi), Principal 4’Δ (uusi), Octav 2′ (uusi), Scharf 2f 2/3′ (uusi).

II HW

Principal 8′, Viola di Gamba 8′, Floete 8′, Octav 4′, Rohrfloete 4′ (uusi), Octav 2′ (ent.
Mixturista), Cornett 2f 22/3’+13/5′ (ent. Mixturista), Mixtur 3f 11/3′ (uusi), I/II, III/II.

III SW<

Salicional 8′, Liebl. Ged. 8′, Flauto dolce 4′, Flageolet 2′ (uusi), Larigot 11/3’+ 1′ (uusi),
Clarinette 8′ (läpilyövä), Tremulant.

P

Subbass 16′, Violon 8′, Quint 51/3′ (ent. Bourdon 16′), Octav 4′ (uusi), I/P, II/P, III/P.

Lisätietoa:

Dispositio ja selkäpillistön julkisivu: Asko Rautioaho, 9 uutta äänikertaa, pääurkujen julkisivu ja
muut äänikerrat: Walcker 1892, äänitys: Hans Heinrich. Vihitty 7.1.1978.

1892
E. F. Walcker opus 596 12/II mK

C–f3 Bourdon 16′, Principal 8′, Viola di Gamba 8′, Floete 8′, Octav 4′, Mixtur 3f 23/3′, II/I.
II C–f3 Salicional 8′, Liebl. Gedackt 8′, Flauto dolce 4′, Clarinette 8′ (läpilyövä).
P C–d1Subbass 16′, Violon 8′, I/P, II/P.
Kannella suljettava kiinteä soittopöytä urkujen vasemmalla sivulla. Mekaaninen koneisto,
keilalaatikot (I ja P kromaattinen, II diatoninen). Mixturin kokoonpano: 22/3’+2’+13/5′. Hinta 12.000
mk. Purettu 1977 uudelleenrakennusta varten (soittopöytä museoitu lehterin eteiseen).

k u o r i p o s i t i i v i
1998
Urkurakentamo Porthan opus 20 4/I m
M C–f3 Gedackt 8′, Querflöte 8′ (C–H komb. Ged.), Rohrflöte 4′, Flöte 2′.
P C–d1 liitejalkio.
Dispositio ja äänitys: Martti Porthan, julkisivu: Olev Kents. Korkea positiivi, julkisivun aukoissa
käsin veistetyt barokkityyliset ornamentit.

Tornio (Torneå) Hedvig Eleonoran kirkko (rak. Matti Härmä 1684–86)