Pyhämaan kirkko

Uusikaupunki (Nystad)

1877

J. A. Zachariassen (7/II) m

I

Borduna 16′, Principal 8′, Oktava 4′, Oktava 2′, Manualkoppel, Oktavkoppel.

II

Fugara 8′, Gedackt 8′, Flauto dolce 4′.

P

Subbass 16′ (1984), Gedackt 8′ (1984, kombinoitu Subbassoon).

Lisätietoa:

Sormiopillistöt yhteislaatikolla. Kiinteä soittopöytä urkujen sivulla, äänialat: C–c0/f3. Jalkio alunperin pelkkä liitejalkio. Hinta 3.310 mk. Poljettava ilmananto (2 kuutiopaljetta) korvattu puhaltimella
1973 tapahtuneen korjauksen yhteydessä (Veikko Virtanen). 1963–73 kirkossa käytettiin urkujen huonon kunnon vuoksi sähkösoitinta. 1984 Jouko Pirkkanen lisäsi jalkioäänikerrat (Subbass-pillit vuodelta 1899).
Kirkko rak. 1800–04 Yli-intendentinviraston piirustusten mukaan, arkkit. Thure Vennberg.