Kivistön kirkko / Kivistö kyrka

Vantaa

1971

Urkurakentamo Heinrich opus 50 12/II m

I HW

Rohrflöte 8′, Principal 4’Δ, Nasat 22/3′, Oktava 2′, Scharf 2x 2/3′, II/I.

II BW <

Holzgedackt 8′, Spitzflöte 4′, Waldflöte 2′, (Terzoktava 13/5’+1′)>Larigot 1 1/3′ + 1′, Vox humana 8′, Tremolo.

P

Subbass 16’Δ, Gemshorn 8′, I/P, II/P.

Lisätietoa:

Urut ovat ns. kuoriurkutyyppiä, johon liittyy sivulla oleva itsenäinen jalkiopillistö. Dispositio ja julkisivu:
Asko Rautioaho, äänitys: Hans Heinrich. Hinta 58.000 mk. LT 12.10.1971 Asko Rautioaho.
Vihitty 12.10.1971. Terzoktava muutettu myöhemmin Larigot-äänikerraksi.

Kirkko rak. 1967, arkkitehdit Raili ja Kalevi Hietanen. Vantaankosken seurakunta