Maxmon kirkko

Vörå-Maxmo

1964

I HW

Schwegel 8’v, Holzgedackt 8’v, Prinzipal 4′, Waldflöte 2′, Mixtur 3–4x 11/3′, II/I.

II SW<

Liebl.gedackt 8’v, Rohrflöte 4′, Oktava 2′, Terz 13/5′, Scharf 2–3x 2/3′, Tremolo.

P

Subbass 16’v, Gemshorn 8’v, Quintadena 4’v, Rauschpf. 2x 22/3’v, Fagott 16′, I/P, II/P.

Lisätietoa:

Äänialat: C–f1/f3. Dispositio ja äänitys: Hans Heinrich, julkisivu ja 7 äänikerran (v) pillimateriaali

(uudestaan äänitettynä): Walcker 1903. Sähköpuhaltimen lisäksi poljettava ilmananto sähkökatkosten

varalta. Hinta 28.000 mk. Vih. 5.3.1966.