Meltosjärven kirkko

Ylitornio

1970

Kangasalan Urkutehdas opus 879 5/I m

M

Salicional 8′, Gedackt 8’Δ (puuta), Rohrflöte 4′, Principal 2′, Scharf 2x 2/3′. Liitejalkio.

Lisätietoa:

Äänitys: Vilho Putero. Hinta 18.400 mk. LT 23.1.1972 Einari Juntura.

Kirkko rak. 1969, suunn. arkkitehti Risto Mäkitalo.