Kirkon rakennusvuosi.
Yleisiä tietoja uruista.

Urut ovat alkuaan olleet Kangasalla pillimestari Matti Halosen kotona, mutta siirtyneet 1970-luvulla
Christian Heldt’in omistukseen. Kunnostanut Pentti Pelto 1974 (tällöin urut olivat Raumalla).

Dispositio: Muisto Eilu + Hans Heinrich, julkisivu: Hans Heinrich + Dietmar Hahn, äänitys: Hans
Heinrich. Vihitty 26.3.1989.

Uusikaupunki, siunauskappeli (rak. 1940, arkkit. Yrjö Vaskinen, korj. 1989)

Kirkon urut

Dispositio: paikallinen urkutoimikunta, ulkoasu ja äänitys: Matti Erola.

Kirkon urut
Siunauskappelin urut

Erillinen soittopöytä, äänialat: C–d1/f3, ±Forte, Tremulant. Listelaatikot.
Urut lahjoitti kauppias Gabriel Ceder (hinta 36.000 mk). Vihitty elokuussa 1865.
1924 Kangasalan Urkutehdas siirsi Fleute 4′:n jalkioon Bassun 8′:n paikalle ja vaihtoi urkuihin kaksi
uutta äänikertaa (Aeoline 8′, Voix céleste 8′). Puhallin lisätty 1927.
1978 disposition ja koneiston restaurointi: Bröderna Moberg, Ruotsi.

Kuoripositiivin urut
Siunauskappelin urut

Uusikaupunki, kirkko (rak. 1858–63, arkkitehti Georg Theodor Chiewitz)

Dispositio, julkisivu ja äänitys: Hans Heinrich.

Uusikaarlepyyn kirkko / Nykarleby kyrka (rak. 1708, suunn. asessori Elias Brenner)

(•) 1768:
Anders Telin (1766) 8/I m (nyk. sivuristin lattialla)46
M
E–c3 Gedecht 8 Fot, Principal 4F, Spets Fleut 4F, Quinta 3F, Octava 2F, Trump:Bass 8F, Trumpet Disc, Tremulant, Fontil.
P
CDE–a0 Basun 16F, Undersats 8F47, Öppen Pedal.

Kokkolalainen laivanrakennusmestari Telin pystytti nämä jo pari vuotta aikaisemmin Kokkolassa
rakentamansa urut Uudenkaarlepyyn kirkkoon, missä ne vihittiin 26.5.1768. TL 26.5.1768 Anders
Flintenberg + Johan Ramstedt.
Sormiossa on alunperin ollut ns. lyhyt oktaavi (CDEFGABH). Trumpetin tilalle on joskus myöhemmin
vaihdettu Fugara 8.
Soitin poistettiin käytöstä 1909 ja siirrettiin alas kirkon pohjoisristiin. Tremulant ja Öppen Pedal
rekisterit eivät nykyisin toimi, muuten urut ovat osittain soittokunnossa.

Dispositio: Mikko Kautto, julkisivu: Pentti Pelto, äänitys: Pekka Vuori.
Hinta 251.000 mk. LT 5.1.1979 Mikko Kautto. Vihitty 6.1.1979.

Uurainen, kirkko (rak. 1904–05, arkkitehti Yrjö Blomstedt)

Dispositio: Pentti Savolainen + Hans Heinrich, julkisivu: Hans Heinrich, äänitys: Jouko Pirkkanen +
Martti Porthan. Hinta 333.000 mk.

Uukuniemen kirkko (rak. 1793, uud. T. J. Tolpo 1853)

Sormiopillistö yhteislaatikolla, osalla äänikerroista vaihtolisteet (soitettavissa jommalla kummalla
sormiolla), rotaatiotremolo. Dispositio: Maija Tynkkynen + urkurakentamo, julkisivu: urkurakentamo
+ arkkit.tsto Matti Porkka.

Karigasniemen kappeli (rak. 1966) — sähkösoitin

Utsjoen kirkko (rak. 1850–53 intendentinkonttorin piirustusten mukaan)