Dispositio: Erkki Alikoski, julkisivu: arkkitehti Matti Anttonen, äänitys: Juhani Tuomi.
Vihitty 27.9.1981. Uudelleenäänitys 2009, Kalevi Raitia ja Seppo Heikkilä.

Utajärven kirkko (rak. Heikki Väänänen 1762)

Urkujen dispositio ja rakenne noudattelee myöhäisbarokin keskisaksalaisten urkujen rakennetapaa.
Riippuva koneisto, temperoitu viritys (Werkmeister III), ilmansyöttö kahdella kiilapalkeella. Selkäpillistön
Principal 8′:n 10 suurinta pilliä jalkiotornien julkisivupilleinä. Vihitty 4.6.1989.

Dispositio: Martti ja Olli Porthan, julkisivu: MP + Kari Hella + Kaarlo Lempinen, äänitys: MP.

Dispositio, julkisivu ja äänitys: Juhani Tuomi.

Antinkartanon keskuslaitoksen kappeli (Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä)

Dispositio: Lasse Erkkilä, julkisivu: Ossi Viitala, äänitys: Ossi Viitala + Veikko Virtanen.
Valm. toukokuussa 1989.

Uusi siunauskappeli (rak. 1989, suunn. Arkkitehtitoimisto Matti Salmivalli)

Erillinen soittopöytä, äänialat: C–f1/a3 (II ja III sormion pillistöissä lisäoktaavit –a2), 3 kombinaatiota
(kolmas on pillistökohtainen), Tutti, yleisyhdistin, —Man 16′, —Z, yleispaisutin sulkijoineen.
Dispositio: Aarne Wegelius, äänitys: Kalle Hirvenoja. 11 äänikertaa (z) edellisistä uruista.
Hinta 220.000 mk. LT 9.2.1939 Aarne Wegelius.

Ulvilan (Pyhän Olavin) kirkko (rak. 1300-luvun alkupuolella)

Dispositio: urkurakentamo, julkisivu: arkkitehti Krister Korpela. Ilmanpaineet: HW 52 mm, BW 44
mm, P 62 mm. Soittopöydässä lisäksi kaksi rekisteritappia tekstein: Calcant ja Vacant.
AR (1959)

Erään tiedon mukaan olisi 1999 tehdyn peruskorjauksen yhteydessä tehty myös äänikertamuutoksia,
mutta srk:n vuonna 2000 lähettämä dispositio on kuitenkin täysin yllä olevan mukainen.
Ullavan kirkko (rak. 1783, uud. Lauri Heikki Kuorikoski 1900)

Dispositio: Markku Ketola, julkisivu: Lahden Urkutehdas 1909, äänitys: Hannu Junttila.
Vihitty 18.3.1984.

Töysän kirkko (rak. Yrjänä Lepistö 1799–1800 intendentinkonttorin piirustusten mukaan)

Dispositio, julkisivu ja huulipillien mensuurit: Asko Rautioaho (jonka isosetä Fredrik Adolf Gutzén
oli 1887–1920 Temmeksen lukkarina)42. Äänitys: Hannu Junttila ja Petri Tuomi. Sormiopillistöt
kaksoislaatikolla. Temperoitu viritys. Hinta 360.000 mk. Vihitty 23.8.1987.

Temmeksen kirkko (rak. Antti Louet 1767 ’Temmeksen saarnahuoneeksi’, vihitty kirkoksi 1775)

Tyrnävän kirkko (rak. 1873, arkkitehti F. W. Lüchow).

Urkujen rakentamisen yhteydessä vuoden 1883 alkuperäisen Zachariassenin julkisivun puuosat entisöitiin ja ylimaalatut lehtikultaukset uusittiin. Samalla julkisivun alkuperäisen Principal 8’ äänikerran pillit oiotiin, kiilloitettiin, äänitettiin ja otettiin uudelleen soivana käyttöön. Sormion ilmalaatikot ovat listelaatikoita, mutta jalkiossa on keilalaatikko. Dispositio: rakentamo yhteistyössä tilaajan kanssa, julkisivu: Zachariassen (1883), äänitys: Hannu Junttila. 1978 rakennettu edeltävä soitin meni Sotkamon tehtaalle, josta se on tiettävästi siirretty kunnostettuna Viroon.

Dispositio: Ossi Viitala, julkisivu: arkkit. Timo Suomalainen, äänitys: Ossi Viitala + Juha Virtanen. Uusi kappeli (rak. 1993, arkkitehti Timo Suomalainen)